Veiklos sritys


  • gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;
  • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus kilus avarijoms, katastrofoms ir stichinėms nelaimėms;
  • organizuoti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.

 

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2017-04-11