Teisės aktai


Priešgaisrinės saugos įstatymas

Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimas, reglamentuojantis savanorių ugniagesių veiklą – Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14 ,16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V1 skyriumi įstatymas

Įgyvendinamieji teisės aktai

2015 m. kovo 31 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas  Nr. 1V-246 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 380 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

2015 m. gegužės 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-142 Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gegužės 21 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-160 Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimoSavanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir     Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo

2015 m. birželio 15 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-183 Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-221 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo 

2015 m. rugpjūčio 11 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-226 Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. rugsėjo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 268 Įsakymas Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2015 m. rugsėjo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-269 Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gruodžio 3 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-963 Dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyje numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Puslapis "Teisės aktai" atnaujintas 2017-09-12