Asmens duomenų apsaugos pareigūnas


Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: spt.specialiste@gmail.com
Tel.: 8-458 71 037
Adresas: Respublikos g. 64, LT-42129 Rokiškis

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
Puslapis "Asmens duomenų apsaugos pareigūnas" atnaujintas 2019-11-07